Toiminta

Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, joiden tavoitteena on lisätä jäsenten tietoja ja taitoja sekä edistää lapsi- ja nuorisogynekologian tuntemusta ja kehitystä Suomessa. 

Yhditys jakaa apurahoja nuorisogynekologian alan tutkimukseen sekä matka-apurahoja nuorisogynekologian kansainvälisiin koulutuksiin. 

Yhdistys ylläpitää yhteyksiä vastaaviin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin. Slangy on sekä maailman lapsi- ja nuorisogynekologisen järjestön FIGIJin että vastaavaan eurooppalaisen järjestön EURAPGin jäsen. 

Yhdistyksen toiminnasta vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus.

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen lapsi- ja nuorisogynekologiasta kiinnostunut alan ammattilainen. 

Jäsenyys anotaan yhdistyksen hallitukselta.

Historia

Yhdistys perustettiin Helsingissä marraskuussa 1993 perustamiskokouksessa, joka kokoontui dos., naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Dan Apterin aloitteesta. Yhdistyksen tehtäväksi tuli kehittää lapsi- ja nuorisogynekologiaa sekä tukea alan tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Tarkemmin yhdistyksen historiaan voi perehtyä 20- ja 10-vuotis historiikeista

Säännöt

Yhdistyksen sääntöihin voi tutustua tarkemmin täällä ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠