Apurahat

Apurahat SLANGY ry:n jäsenille

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologisen Yhdistyksen, Slangyn, tutkimusapuraha on haettavana, hakuaika 31.12.2023 saakka. Apurahan suuruus on 2000 €. Apurahaa voivat hakea yhdistyksen jäsenet, joiden jäsenyys on hyväksytty vuosikokouksessa. Apurahaa ei myönnetä perusopintoihin, esimerkiksi syventäviin opintoihin, liittyviin tutkimuksiin. Apuraha on henkilökohtainen ja sitä voi hakea lapsi- ja nuorisogynekologian alaan kohdistuvaan tieteelliseen työhön. Apuraha tulee käyttää sen myöntämisvuonna. Slangyn hallitus päättää apurahan myöntämisestä ensimmäisessä kokouksessaan hakuajan päättymisen jälkeen. Soveltuvien hakemuksien puuttuessa apurahaa ei jaeta. Anomukset lähetetään Slangyn varainhoitajalle. Anomukset lähetetään yhtenä kappaleena ja niissä on selkeästi ilmoitettava hakijan henkilötiedot, lyhyt ansioluettelo (julkaisut viimeiseltä 2 vuodelta), apurahan käyttötarkoitus, tutkimuksen muu rahoitus, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen nykyvaihe. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahan saaja on velvoitettu laatimaan Slangyn hallitukselle lyhyen raportin apurahan käytöstä ennen apurahan myöntämistä seuraavaa yhdistyksen vuosikokousta. Tiedustelut: sihteeri Rauni Klami, rauni.klami@gmail.com.

 

 

Matka-apuraha

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen yhdistys ry:n hallitus on perustanut vuonna 2007 yhdistyksen jäsenten haettavaksi 1-2 vuoden välein jaettavan matka-apurahan, jolla tuetaan osallistumista lapsi- ja nuorisogynekologian alan kongresseihin. Apurahan suuruus on 1000 euroa ja sen voi saada sama henkilö vain kerran.

Apurahan saaminen ei ole sidottu tieteelliseen tutkimukseen vaan pääpaino on kiinnostuksella lapsi- ja nuorisogynekologiaa kohtaan.
Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen ja kustannusarvioineen osoitetaan yhdistyksen hallitukselle, sihteeri Rauni Klami, rauni.klami@gmail.com. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.

 

 

Tutkimusapuraha

SLANGYn hallitus on perustanut tutkimusapurahan, joka voidaan jakaa kerran vuodessa. SLANGYn hallitus päättää vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua apurahan jakamisesta.

Apuraha on henkilökohtainen ja se on tarkoitettu SLANGYn jäsenille lapsi- ja nuorisogynekologian alaan kohdistuvaan, tieteelliseen työhön. SLANGYn hallitus päättää joka vuosi erikseen apurahan suuruuden. Apuraha tulee käyttää sen myöntämisvuonna.

Apuraha julistetaan haettavaksi SLANGYn vuosikokouksessa. Hakuaika ilmoitetaan erikseen. Apurahaa voivat hakea yhdistyksen jäsenet, joiden jäsenyys on hyväksytty vuosikokoukseen mennessä. Apurahaa ei myönnetä perusopintoihin, esimerkiksi syventäviin opintoihin, liittyviin tutkimuksiin.

SLANGYn hallitus päättää apurahan myöntämisestä ensimmäisessä kokouksessaan hakuajan päätyttyä. Hallitus voi olla myöntämättä apurahaa, jollei soveltuvia hakemuksia ole.

Anomukset lähetetään SLANGYn varainhoitajalle, joka esittelee ne hallituksen kokouksessa. Anomukset lähetetään yhtenä kappaleena ja niissä on selkeästi ilmoitettava hakijan henkilötiedot, lyhyt ansioluettelo (julkaisut viimeiseltä 2 vuodelta), apurahan käyttötarkoitus, tutkimuksen muu rahoitus, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen nykyvaihe. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan saaja on velvoitettu laatimaan SLANGYn hallitukselle lyhyen raportin apurahan käytöstä ennen apurahan myöntämistä seuraavaa SLANGYn vuosikokousta.