SLANGYN APURAHAT JÄSENILLE

Ajankohtaista apurahoista

Slangyn tutkimusapuraha on haettavana!

Hakuaika on 31.12.2024 saakka. Apurahan suuruus on 2000 €. 

Tarkemmat ehdot ja ohjeet alla. Tiedustelut: sihteeri Kristiina Rönö kristiina.rono@hus.fi


Myös matka-apuraha on haettavana! Tiedustelut: sihteeri Kristiina Rönö  kristiina.rono@hus.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Matka-apuraha

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen yhdistys ry:n hallitus on perustanut vuonna 2007 yhdistyksen jäsenten haettavaksi 1-2 vuoden välein jaettavan matka-apurahan, jolla tuetaan osallistumista lapsi- ja nuorisogynekologian alan kongresseihin. Apurahan suuruus on 1000 euroa ja sen voi saada sama henkilö vain kerran.

Apurahan saaminen ei ole sidottu tieteelliseen tutkimukseen vaan pääpaino on kiinnostuksella lapsi- ja nuorisogynekologiaa kohtaan.
Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen ja kustannusarvioineen osoitetaan yhdistyksen sihteerille. Apurahaa ei myönnetä takautuvasti.


Tutkimusapuraha

Slangyn hallitus on perustanut tutkimusapurahan, joka voidaan jakaa kerran vuodessa. Yhdistyksen hallitus päättää vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua apurahan jakamisesta ja suuruudesta. Apuraha julistetaan haettavaksi Slangyn vuosikokouksessa. Hakuaika ilmoitetaan erikseen. Slangyn hallitus päättää apurahan myöntämisestä ensimmäisessä kokouksessaan hakuajan päätyttyä. Hallitus voi olla myöntämättä apurahaa, jollei soveltuvia hakemuksia ole.

Apurahaa voivat hakea yhdistyksen jäsenet, joiden jäsenyys on hyväksytty vuosikokoukseen mennessä. Apurahaa ei myönnetä perusopintoihin, esimerkiksi syventäviin opintoihin, liittyviin tutkimuksiin. 

Apuraha on henkilökohtainen. Se on tarkoitettu lapsi- ja nuorisogynekologian alan tieteelliseen työhön. Apuraha on käytettävä sen myöntämisvuonna.

Lähetä anomus Slangyn varainhoitajalle yhtenä kappaleena. Mainitse selkeästi henkilötietosi, lyhyt ansioluettelo (julkaisut viimeiseltä 2 vuodelta), apurahan käyttötarkoitus, tutkimuksen muu rahoitus, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen nykyvaihe. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan saajan on laadittava Slangyn hallitukselle lyhyt raportti apurahan käytöstä ennen apurahan myöntämistä seuraavaa Slangyn vuosikokousta.