Toimintakertomus 2015

29.8.2016

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2015

 

Yleistä

Toimikauden keskeisiä asioita on ollut koulutusten järjestäminen oman yhdistyksen piirissä sekä yhteistyössä muiden kanssa.

 

Jäsenistö

Yhdistykseen liittyi 34 uutta jäsentä ja 7 jäsentä erosi yhdistyksestä. Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 275.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostina, ensimmäinen vuosikokouskutsuineen helmikuussa 2015, toinen joulukuussa 2015.

 

Hallitus, toimihenkilöt, kokoukset

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Laure Morin-Papunen, varapuheenjohtajana Elina Vuori-Holopainen, sihteerinä Rauni Klami, varainhoitajana Anna-Kaisa Tuomaala, koulutusvastaavina Eeva Nikkola ja Elina Vuori-Holopainen ja viestintäpäällikkönä Miila Halonen.

Vuoden 2015 aikana hallitus kokoontui kolme kertaa. Lisäksi käytiin sähköpostikeskusteluja.

Elina Vuori-Holopainen on toiminut yhdistyksen kansainvälisten asioiden yhdyshenkilönä.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Suvi Leppälahti, varatoiminnantarkastajana Tiina Laine.

Vuosikokous pidettiin 26.3. Meilahden tornisairaalan luentosalissa 4.

 

 

Koulutustilaisuudet

Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin V Dan Apter-symposium, jonka aiheena olivat seksuaalirikostutkimus ja yhdistelmäehkäisy. Luennoissa käsiteltiin aamupäivällä seksuaalirikostutkintaa oikeuslaitoksen ja somaattisen tutkinnan kannalta sekä hyväksikäytöstä selviytymistä. Iltapäivällä luennot  kertoivat yhdistelmäehkäisyn hyödyistä ja haitoista sekä ehkäisyn ongelmatilanteista. Tilaisuudessa luennoivat kihlakunnansyyttäjä Leena Salovartio, LT Anna Kotiranta, erityisasiantuntuja, psykoterapeutti Maaret Kallio, LT Terhi Piltonen, dosentti Leila Unkila-Kallio, LT Elina Vuori-Holopainen ja dosentti Satu Suhonen. Osallistujia oli 72. NFOG:n Helsingissä kesäkuussa 2016 järjestettävän kokouksen yhteyteen suunniteltu Slangyn presymposiumi hyväksyttiin. Sen aiheena on nuoruusiän lihavuuden vaikutus lisääntymisterveyteen

 

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on lapsi- ja nuorisogynekologian maailmanjärjestön, FIGIJ:n (Federation Internationale de Gynecologie Infantile et Juvenile) ja EURAPAG:n (European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology) jäsen. FIGIJ:n seuraava kongressi on Firenzessä 2016.

 

Apurahat

Tutkimusapurahan 2000€ sai LL Anna-Riitta Heikkilä. Matka-apurahaa ei jaettu, sillä hakemuksia ei tullut.

 

Kotisivut

Tiedottaminen on hoidettu sähköisesti. Viestintäpäällikkö Miila Halonen on vastannut kotisivujen www.slangy.fi hoidosta. Kotisivujen jäsenosio tarjoaa mahdollisuuden mm. jäsentenväliseen keskusteluun, mutta toistaiseksi kotisivujen keskeisin merkitys jäsenille on ollut toimia yhteystietojen ja koulutusten välityskanavana. Koulutuksiin liittyen kotisivuille ladataan myös luentolyhennelmiä ja muuta luettavaa.

 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Vuosikokous päätti säilyttää jäsenmaksun 15 eurossa.

 

Tiliasiat

Yhdistykset tiliasiat ovat edelleen keskitettyinä Nordeaan. Tilin käyttöoikeus on varainhoitaja Anna-Kaisa Tuomaalalla ja puheenjohtaja Laure Morin-Papusella. Talousasioiden hoitoa helpottamaan laadittiin sopimus Automaattitilit –palvelun kanssa.

Vuonna 2015 yhdistyksen menot koostuivat pääasiassa yhdistyksen koulutuskuluista (-2529,64 €), tutkimusapurahasta (-2000€), hallituksen kokoukseen muualta kuin pääkaupunkiseudun alueelta tulevien matkakustannuksista sekä kokouskuluista (yht.-3 991,17€).

Yhdistyksen tulot koostuivat pääasiassa koulutuksesta, jonka tuotto vuonna 2015 oli 5956,50€. Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen lisääntynyt. Vuonna 2015 jäsenmaksuista saatiin tuottoa 2611€. Tilikauden tulos oli tappiollinen -751,47€.

 

Helsingissä 2.3.2016    

 

 

 

Laure Morin-Papunen                         Rauni Klami                                                                                                                                                 

  puheenjohtaja                                         sihteeri