Toimintakertomus 2014

29.8.2016

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2014

 

Yleistä

Lapsi- ja nuorisogynekologian alan koulutus ja Suomen lääkäriliiton Nuorisolääkärit ry:n ehdotuksesta perustama nuorisolääketieteen erityispätevyys ovat olleet toimikauden keskeisiä asioita.

 

Jäsenistö

Yhdistykseen liittyi 20 uutta jäsentä ja 12 jäsentä erosi yhdistyksestä. Jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 242.

Yhdistyksen uudistettujen sääntöjen mukaan jäsenkirjeet lähetettiin sähköpostina, ensimmäinen vuosikokouskutsuineen helmikuussa 2014, toinen joulukuussa 2014.

 

Hallitus, toimihenkilöt, kokoukset

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Laure Morin-Papunen, varapuheenjohtajana Satu Suhonen, sihteerinä Sirpa Vilska, varainhoitajana Anna-Kaisa Tuomaala, koulutusvastaavina Nina Berg, Rauni Klami, Eeva Nikkola ja Elina Vuori-Holopainen ja viestintäpäällikkönä Miila Halonen.

Vuoden 2014 aikana hallitus kokoontui kolme kertaa. Lisäksi käytiin puhelin- ja sähköpostikeskusteluja.

Dan Apter on toiminut yhdistyksen kansainvälisten asioiden yhdyshenkilönä.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Suvi Leppälahti, varatoiminnantarkastajana JohannaTapper.

Vuosikokous pidettiin 27.3.2014 Niilo Hallman – salissa Lasten ja nuorten sairaalassa Helsingissä.

 

Nuorisolääketieteen erityispätevyys

 

Suomen Lääkäriliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 5.6.2014 Nuorisolääketieteen erityispätevyyden. Pätevöitymisohjelmaa koordinoi Nuorisolääkärit ry. Pätevöitymisohjelman toteuttamista valvoo, ja erityispätevyyttä esittää ohjelman suorittamisen jälkeen Suomen Lääkäriliitolle erityispätevyystoimikunta. Yhdistyksen edustajana erityispätevyystoimikunnassa on toiminut Satu Suhonen.

 

Koulutustilaisuudet

Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin IV Dan Apter-symposium, jonka aiheena oli ”Puberteetin kirjo”. Luennoissa käsiteltiin poikkeavaa puberteettia ja sen vaikutusta nuoren somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen.  Tilaisuudessa luennoivat dosentti Tiina Laine, professori Taneli Raivio, dosentti Viveca Söderström-Anttila, Riittakerttu Kaltiala-Heino ja professori emeritus Martti Siimes. Osallistujia oli 74. Yhdessä Nuorisolääkärit ry:n kanssa suunniteltu kurssi ”Ongelmanuoren kohtaaminen” hyväksyttiin Lääketiede 2015 -päivien ohjelmaan.

 

Kansainvälinen toiminta

Yhdistys on lapsi- ja nuorisogynekologian maailmanjärjestön, FIGIJ:n (Federation Internationale de Gynecologie Infantile et Juvenile) ja EURAPAG:n (European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology) jäsen. 13 th European Congress of Pediatric and Adolescent Gynaecology pidettiin 17.-20.9.2014 Lontoossa. EURAPAG:n yleiskokouksessa yhdistystä edustivat Dan Apter, Anna Kiilavuori, Satu Suhonen ja Sirpa Vilska. FIGIJ:n seuraava kongressi on Firenzessä 2016.

 

Apurahat

Edellisen tilikauden tappiollisen tuloksen takia vuonna 2014 ei jaettu tutkimusapurahaa.

LL Anna Kiilavuorelle myönnettiin matka-apuraha 800 € Lontoossa 17.-20.9.2014 pidettyyn EURAPAG -kongressiin osallistumista varten.

 

Kotisivut

Tiedottaminen on hoidettu sähköisesti. Uudet kotisivut osoitteessa www.slangy.fi. saatiin käyttöön kesäkuussa 2013. Viestintäpäällikkö Miila Halonen on vastannut kotisivujen hoidosta. Kotisivujen jäsenosio tarjoaa mahdollisuuden mm. jäsentenväliseen keskusteluun, mutta toistaiseksi kotisivujen keskeisin merkitys jäsenille on ollut toimia yhteystietojen ja koulutusten välityskanavana.

 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Vuosikokous päätti nostaa jäsenmaksun 15 euroon. Vuoden 2014 aikana Suvi Saxenilta ei ole saatu PAG 98-kongressin saatavia. Ulosottohakemus on uusitttu16.3.2014. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä Slangy ei ole maksanut tuloveroja. Koska koulutustilaisuudet on suunnattu yhdistyksen jäsenille, myöskään arvonlisäveroa ei ole peritty.

 

Tiliasiat

Yhdistykset tiliasiat ovat edelleen keskitettyinä Nordeaan. Tilin käyttöoikeus on varainhoitaja Anna-Kaisa Tuomaalalla ja puheenjohtaja Laure Morin-Papusella.

Vuonna 2014 yhdistyksen menot koostuivat pääasiassa yhdistyksen koulutuskuluista (2121.78 €), matka-apurahasta (800 €) ja hallituksen kokoukseen muualta kuin pääkaupunkiseudun alueelta tulevien matkakustannuksista (1824,55 € ).

Yhdistyksen tulot koostuivat pääasiassa koulutuksesta, jonka tuotto vuonna 2014 oli 4460 €. Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen lisääntynyt. Vuonna 2014 jäsenmaksuista saatiin tuottoa 2232 €. Tilikauden tulos oli voitollinen 807,25 €. Hallituksen muuttuessa tapahtuneen tiedonkulun katkoksen takia määräaikaistalletusta ei tehty tilikaudella 2014.

 

Helsingissä 8.3.2015    

 

 

 

Laure Morin-Papunen                         Sirpa Vilska                                                                                                                                                 

  puheenjohtaja                                         sihteeri