Toimintakertomus 2013

24.4.2014

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2013

 

Yleistä

Vuosi 2013 oli yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi, minkä kunniaksi järjestettiin juhlasymposium vuosittaisen koulutustilaisuuden lisäksi.

 

Jäsenistö

Yhdistykseen liittyi 17 uutta jäsentä ja 20 jäsentä erosi yhdistyksestä.

Jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 235.

Yhdistyksen sääntöjen edellyttämä postitettu jäsenkirje vuosikokouskutsuineen lähetettiin helmikuussa 2013. Toinen jäsenkirje lähetettiin sähköpostitse joulukuussa 2013.

 

Hallitus, toimihenkilöt, kokoukset

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Satu Suhonen, varapuheenjohtajana Laure Morin-Papunen, sihteerinä Sirpa Vilska, varainhoitajana Maarit Mentula, koulutusvastaavina Anna-Siina Kotiranta, Elina Vuori-Holopainen ja Marja Juvonen, viestintäpäällikkönä Miila Halonen ja muuna jäsenenä Tiina Laine.

Vuoden 2013 aikana hallitus kokoontui viisi kertaa. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous ja käytiin puhelin- ja sähköpostikeskusteluja.

Dan Apter on toiminut yhdistyksen kansainvälisten asioiden yhdyshenkilönä.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut JohannaTapper, varatoiminnantarkastajana Seija Kaukoranta.

Vuosikokous pidettiin 13.3.2013 Seth Wichmann-salissa, Naistenklinikalla Helsingissä.

 

Koulutustilaisuudet

Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin III Dan Apter-symposium, jonka aiheena koulutuspalautteen perusteella jatkettiin edellisen vuoden teemaa, ”Tutustu poikaan nimeltä Päivi – osa II”. Transsukupuolisuuden kirurgisesta hoidosta oli lupautunut puhumaan dosentti Sinikka Suominen, jonka luento kuultiin valitettavien yhteensattumien vuoksi videoituna. Transsukupuolisen ihmisen puheenvuoron esitti ”Heidi”. Paneelikeskusteluun osallistuneet professori Aila Tiitinen ja LT Veronica Pimenoff valottivat puheenvuoroissaan transsukupuolisuuden hoidon eri ulottuvuuksia. Koulutustilaisuuteen osallistui 35 kuulijaa.

 

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlasymposium järjestettiin 31.10.2013 Kalastajatorpalla Helsingissä. Symposiumin aiheena oli kehitysvammaisten, lapsuusiällä syövän sairastaneiden ja kroonisesti sairaiden nuorten seksuaaliterveys. Valtiovallan tervehdyksen juhlasymposiumiin toi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Symposiumissa luennoivat asiantuntija Katriina Bildjuschkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, erityisasiantuntija Kirsi Porras Väestöliitosta, kouluttaja Pia Henttonen Kehitysvammaisten Tukiliitosta, LT, erikoislääkäri Elina Vuori-Holopainen Naistenklinikalta, professori emerita Ulla Pihkala, dosentti Tiina Laine Lastenklinikalta ja professori Aila Tiitinen Naistenklinikalta. Osallistujia oli 54.

Iltajuhla vietettiin Kalastajatorpalla.  Jousenkaaren ala-asteen kuoro viritti tilaisuuden lämminhenkiseen tunnelmaan. Iltajuhlaan osallistui n. 30 yhdistyksen perustaja- ja aktiivijäsentä sekä muutamia symposiumin osanottajia. Pirkko Brusila esitti laatimansa yhdistyksen 20-vuotishistoriikin. Pienistä teknisistä ongelmista huolimatta juhlayleisö sai nauttia runsaasta kuvakavalkadista Slangyn historian varrelta. Historiikki kuvineen on tallennettu yhdistyksen kotisivujen jäsenosioon.          

 

Kansainvälinen toiminta

FIGIJ:n XVII maailmankongressi järjestettiin Hong Kongissa 15.-17.3.2013. Suomen edustajina kokouksessa olivat Dan Apter, Elina Hermanson ja Katja Ahinko. Seuraava maailmankongressi järjestetään Italiassa 2016.

Slangy hyväksyttiin EURAPAG:n jäseneksi 23.1.2013. Seuraava EURAPAG:n järjestämä kokous, 13 th European Congress of Pediatric and Adolescent Gynaecology pidetään 17.-20.9.2014 Lontoossa. 

Pohjoismaista yhteistyötä NASH:n puitteissa halutaan jatkaa. Puheenjohtaja Satu Suhonen on tavannut NASH:n edustajia ESC-kongressin yhteydessä Kööpenhaminassa toukokuussa 2013. Yhteiset arvot ja kulttuuri kannustavat kehittämään yhteistyötä.                                                                                                                                                                                  

 

Apurahat

Juhlavuoden kunniaksi jaettiin kaksi tutkimusapurahaa (á 3000 €) jotka saivat LL Suvi Leppälahti tutkimukseen ”Teiniraskaudet Suomessa 1987–2011 – esiintyvyys, vaikutukset myöhempään seksuaali- ja yleisterveyteen sekä ennaltaehkäisyn mahdollisuudet” ja LL Päivi Tommola tutkimukseen ”Vestibulodynia  – seksuaaliterveyden tuhoava kiputila”.

LT Elina Vuori-Holopaiselle myönnettiin matka-apuraha 800 € San Diegossa 18.-20.4.2013 pidettyyn NASPAG 2013-kongressiin osallistumista varten.

 

Kotisivut

Yhdistyksen kotisivut on hoidettu Duodecimin kautta. Keväällä 2013 Duodecim esitti jäsenyhdistystensä kotisivupalvelun ajanmukaistamista Yhdistysavain.fi-palvelun kautta. Kyseessä todettiin olevan yhdistyksen tarpeita vastaava, visuaalisesti hyvä ja toimiva sivusto, jota voi itse muokata ja joka mahdollistaa sähköisten lomakkeiden käytön ja ryhmäpostituksen. Hallitus hyväksyi Duodecimin tarjouksen siten, että yhdistyksellä on oma verkkotunnus www.slangy.fi. Uudet kotisivut saatiin käyttöön kesäkuussa 2013. Viestintäpäällikkö Miila Halonen on vastannut kotisivujen hoidosta. Kotisivujen sisällön päivittäminen on meneillään.

 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Vuoden 2013 aikana Suvi Saxenilta ei ole saatu PAG 98-kongressin saatavia. Ulosottohakemus vanhenee 16.3.2014, mitä ennen jätetään uusi hakemus. Slangy ei ole yleishyödyllisenä yhdistyksenä maksanut tuloveroja. Koska koulutustilaisuudet on suunnattu yhdistyksen jäsenille, myöskään arvonlisäveroa ei ole peritty.

 

Tiliasiat

Yhdistykset tiliasiat ovat edelleen keskitettyinä Nordeaan, tilin käyttöoikeus on varainhoitaja Maarit Mentulalla ja puheenjohtaja Satu Suhosella.

Vuonna 2013 yhdistyksen menot koostuivat pääasiassa yhdistyksen koulutuskuluista (20-vuotissymposium -10014,9 € ja III Dan Apter symposium -1399,48 €), tutkimus- ja matka-apurahoista (yhteensä 6800 €) ja hallituksen kokoukseen muualta kuin pääkaupunkiseudun alueelta tulevien matkakustannuksista (-870,82 € ). 

Yhdistyksen tulot koostuivat pääasiassa koulutuksesta, jonka tuotto 2013 oli 9260 € 20-vuotissymposiumista ja 900€ Dan Apter III symposiumista. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut kasvussa ja vuonna 2013 jäsenmaksuista saatiin tuottoa 1326 €. Yhdistyksellä on vuosittain uusittu määräaikaistili, jonka talletus vuonna 2013 oli 20.000 €. Yhdistyksen aiempien vuosien hyvän tuloksen vuoksi voittoa tuottamattomaksi tarkoitetun yleishyödyllisen yhdistyksen kyseessä ollen vuoden 2013 tulos oli tilikaudelle hyväksytyn taloussuunnitelman mukaan tappiollinen, -9981,29 €.

 

Helsingissä 5.3.2014         

 

 

 

Satu Suhonen                                          Sirpa Vilska           

puheenjohtaja                                           sihteeri