Toimintakertomus 2012

13.6.2013

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2012

 

Yleistä

Vuonna 2012 yhdistyksen toiminta on keskittynyt sekä vuosikokouksen yhteydessä järjestetyn II Dan Apter – symposiumin että syksyllä 2013 järjestettävän 20-vuotisjuhlasymposiumin ympärille. 

 

Jäsenistö

Yhdistykseen liittyi 36 uutta jäsentä ja 1 jäsen erosi yhdistyksestä.

Jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 239.

Yhdistyksen sääntöjen edellyttämä postitettu jäsenkirje vuosikokouskutsuineen lähetettiin maaliskuussa 2012. Toinen jäsenkirje lähetettiin sähköisesti joulukuussa 2012.

 

Hallitus, toimihenkilöt, kokoukset

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Satu Suhonen, varapuheenjohtajana Laure Morin-Papunen, sihteerinä Sirpa Vilska, varainhoitajana Maarit Mentula, koulutusvastaavina Anna-Siina Kotiranta ja Marja Juvonen, muina jäseninä Miila Halonen ja Tiina Laine.

Vuosikokous pidettiin 22.3.2012 Niilo Hallman-salissa, Lasten ja nuorten sairaalassa, Stenbäckinkatu 11, Helsinki.

Vuoden 2012 aikana hallitus kokoontui neljä kertaa. Lisäksi käytiin puhelin- ja sähköpostikeskustelua.

Dan Apter on toiminut yhdistyksen kansainvälisten asioiden yhdyshenkilönä.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut JohannaTapper, varatoiminnantarkastajana Seija Kaukoranta.

 

Koulutustilaisuudet

Vuosikokouksen yhteydessä pidettiin II Dan Apter-symposium, jonka aiheena oli ”Tutustu poikaan nimeltä Päivi - nuorten sukupuolisuuden kirjo”. Tilaisuudessa luennoivat erikoislääkäri Pirkko Brusila, dosentti Tiina Laine, kliininen seksologi Tarja Sandberg, toiminnanjohtaja Jussi Nissinen, professori Riitta-Kerttu Kaltiala-Heino, apulaisylilääkäri Veronica Pimenoff ja dosentti Dan Apter. Koulutustilaisuuteen osallistui 85 kuulijaa. Arviointilomakkeen palautti 37 osallistujaa. Palaute oli koulutusaiheen ja luennoitsijoiden osalta myönteistä, mutta erityisesti keskusteluajan riittämättömyys sai kritiikkiä. Osallistujat toivoivat lisää koulutusta nuorten transsukupuolisuuden hoidosta.

 

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlasymposium järjestetään 31.10.2013 Helsingissä. Symposiumin aiheena on kehitysvammaisten, lapsuusiällä syövän sairastaneiden ja kroonisesti sairaiden nuorten seksuaaliterveys. Kokouksen avaa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Symposiumin jälkeen vietetään iltajuhla. Hallitus suunnittelee myös yleisöluennon järjestämistä.

 

Kansainvälinen toiminta

FIGIJ:n, International Federation of Paediatric and Adolescent Gynaecologyn, seuraava, 17. maailmankongressi järjestetään Hong Kongissa 15.-17.3.2013. Muilta osin tiedottaminen FIGIJ:n taholta on ollut niukkaa.

Seuraava EURAPAG:n, European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecologyn, järjestämä kokous,13 th European Congress of Pediatric and Adolescent Gynaecology pidetään 17.-20.9.2014 Lontoossa. Slangy ei ole EURAPAG:n jäsen, mutta jäsenyydestä on keskusteltu, ja puheenjohtaja Satu Suhonen on ollut yhteydessä EURAPAG:n hallituksen puheenjohtajaan.

Pohjoismaisen yhteistyötä NASH:n, Nordic working group for adolescent sexual and reproductive health, puitteissa halutaan jatkaa. Yhteistyön muotoja kehitetään.          

 

Apuraha

Vuonna 2012 ei jaettu tutkimusapurahaa, koska haluttiin varautua yhdistyksen 20-vuotisjuhlasymposiumin järjestämiseen ja koska vuoden 2011 tulos oli tappiollinen

(-969,28).

 

Muuta

Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdottamat sääntöjen muutokset, jotka koskivat yhdistyksen jäsenyyttä, mahdollisuutta järjestää hallituksen kokous etäkokouksena (esimerkiksi puhelin- tai videoneuvottelu) ja lähettää vuosikokouskutsu sähköisesti.

Duodecimin kautta on edelleen ylläpidetty yhdistyksen nettisivustoa. Jäsensivuille päätettiin tallentaa vuosikokousten pöytäkirjat ja toimintakertomukset.

 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Vuoden 2012 aikana Suvi Saxenilta ei ole saatu PAG 98-kongressin saatavia. Slangy ei ole yleishyödyllisenä yhdistyksenä maksanut tuloveroja. Koska koulutustilaisuudet on suunnattu yhdistyksen jäsenille, myöskään arvonlisäveroa ei ole peritty.

 

Tiliasiat

Yhdistykset tiliasiat ovat edelleen keskitettyinä Nordeaan, tilin käyttöoikeus on varainhoitaja Maarit Mentulalla ja puheenjohtaja Satu Suhosella.

Vuonna 2012 yhdistyksen menot koostuivat pääasiassa yhdistyksen koulutuskuluista (koulutuspäivien kahvitus -916,18 € ja luennoitsijapalkkiot sekä matkakorvaukset -1632,5 €) ja hallituksen kokoukseen muualta kuin pääkaupunkiseudun alueelta tulevien matkakustannuksista (-390,63 €).  Yhdistys avusti ”Kalliolan Nuoret” yhdistystä Tytöstä naiseksi julkaisun kustannuksissa 800 eurolla.

Yhdistyksen tulot koostuivat pääasiassa koulutuksesta, jonka tuotto 2012 oli 3680 €. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut kasvussa ja vuonna 2012 jäsenmaksuista saatiin tuottoa 1599 €. Yhdistyksellä on vuosittain uusittu määräaikaistili, jonka talletus oli 20 000 € vuonna 2012. Yhdistyksen vuoden 2012 tilikauden tulos oli 1282,45 €.

 

 

Helsingissä 5.3.2013

 

 

 

Satu Suhonen                                           Sirpa Vilska

puheenjohtaja                                           sihteeri