Toimintakertomus 2010

30.5.2013

Toimintakertomus vuodelta 2010

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry 

Yleistä

Toimintavuonna 2010 yhdistyksen tärkein tehtävä on edelleen ollut järjestää lapsi- ja nuorisogynekologian alan koulutusta. Lapsi- ja nuorisogynekologian alaan kohdistuvan tutkimuksen tukemiseksi yhdistys on perustanut tutkimusapurahan.

Yhdistyksen perustajan ja pitkäaikaisen puheenjohtajan dosentti Dan Apterin lapsi- ja nuorisogynekologian hyväksi sekä Suomessa että kansainvälisesti tekemän arvokkaan työn kunnioittamiseksi hallitus päätti nimetä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä pidettävän Slangyn koulutustilaisuuden Dan Apter-symposiumiksi.

Jäsenistö

Yhdistykseen liittyi 66 uutta jäsentä. Neljä jäsentä erosi yhdistyksestä.
Jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli 187.

Yksi yhdistyksen sääntöjen edellyttämä postin välittämä jäsenkirje vuosikokouskutsuineen lähetettiin helmikuussa 2010. Toinen jäsenkirje lähetettiin sähköisesti joulukuussa 2010.

Hallitus, toimihenkilöt, kokoukset

Hallituksen kokoonpano oli vuosikokoukseen 15.4.2010 asti: puheenjohtaja Minna Joki-Erkkilä, varapuheenjohtaja Dan Apter, sihteeri Anna Kiilavuori, varainhoitaja Maarit Mentula, koulutusvastaavat Anna-Siina Kotiranta-Ainamo ja Sirpa Vilska, muut jäsenet Lotta Sjöblom ja Päivi Tapanainen.

Vuosikokouksen jälkeen hallitus jatkoi kokoonpanossa: puheenjohtaja Minna Joki-Erkkilä, varapuheenjohtaja Satu Suhonen, sihteeri Sirpa Vilska, varainhoitaja Maarit Mentula sekä koulutusvastaavat Marja Juvonen ja Anna-Siina Kotiranta-Ainamo, muut jäsenet Miila Halonen ja Tiina Laine. Vuosikokous pidettiin Folkhälsanin Arena-auditoriossa, Topeliuksenkatu 20, Helsinki.

Vuoden 2010 aikana hallitus kokoontui neljä kertaa. Lisäksi käytiin puhelin- ja sähköpostikeskustelua.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Aila Tiitinen ja Seija Kaukoranta sekä varatilintarkastajana Johanna Tapper.

Koulutustilaisuudet

Vuosikokouksen yhteydessä pidetyn kokopäiväisen koulutustilaisuuden aiheena oli ”Lasten ja nuorten syömishäiriöt”. Tilaisuudessa luennoivat LT, psykiatrian erikoislääkäri Taina Hätönen, LT, lastentautien erikoislääkäri Katri Makkonen, dosentti Outi Mäkitie, ravitsemusterapeutti Marjatta Palva-Alhola ja dosentti Laure Morin-Papunen. Koulutustilaisuuteen osallistui 100 kuulijaa. Arviointilomakkeen palautti 46 osallistujaa. Osallistujien antama palaute oli pääsääntöisesti hyvin myönteistä ja koulutusaihetta pidettiin tarpeellisena.

Kansainvälinen toiminta

NASH, Nordic working group for adolescent sexual and reproductive health, järjesti Kööpenhaminassa NFOG:n, Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology, Nordisk förening för obstetrik och gynekologi, kongressissa presymposiumin aiheena "Preventing children from having children? – Challenges ahead". Dan Apter ja Minna Joki-Erkkilä luennoivat tässä symposiumissa.
Dan Apter, Minna Joki-Erkkilä ja Satu Suhonen ovat Slangyn ja Suomen edustajina pohjoismaisessa työryhmässä.
NASH suunnittelee Bergenissä kesäkuussa 2012 järjestettävän NFOG-kongressin yhteyteen presymposiumia.

FIGIJ:n, International Federation of Paediatric and Adolescent Gynaecology, 16. maailmankongressiin 23.–26.5.2010 osallistuivat Dan Apter, Anna Kiilavuori, Minna Joki-Erkkilä, Sirpa Vilska ja Saila Piippo, joista neljä ensin mainittua toimivat FIGIJ:n yleiskokouksessa äänioikeutettuina Slangyn edustajina. Dan Apterin jäätyä pois FIGIJ:n hallituksesta Minna Joki-Erkkilä oli Suomen ehdokkaana FIGIJ:n seuraavaan hallitukseen. Äänestyksessä Minna Joki-Erkkilä menestyi varsin hyvin, mutta tulos ei aivan riittänyt hallituspaikkaan.

3.6.2010 Tampereella luennoivat kansainvälisesti arvostetut tutkijat "Child sexual abuse"-kongressissa. Järjestäjänä toimi Minna Joki-Erkkilä, taustajärjestöinä Slangy ja Suomen lastenlääkäriyhdistyksen sosiaalipediatrinen valiokunta. 

Nuorisolääketieteen erityispätevyys

Slangyn ja Suomen Gynekologiyhdistyksen edustajina Satu Suhonen ja Sirpa Vilska ovat osallistuneet työryhmään, joka valmistelee esitystä nuorisolääketieteen erityispätevyydestä Suomen Lääkäriliitolle.

Apuraha

Slangyn hallitus on perustanut tutkimusapurahan, joka voidaan jakaa kerran vuodessa. Hallitus päättää apurahan jakamisesta vuosittain tilinpäätöksen valmistuttua. Vuonna 2010 hallitus päätti varata 1500 euroa tutkimusapurahaa varten. Sääntöjen edellyttämien hakemusten puuttuessa apurahaa ei jaettu.
Hallitus myönsi matka-apurahana Maarit Niinimäelle 800 € FIAPAC-kongressiin. Maarit Niinimäki on laatinut hallitukselle matkaraportin, joka esitetään liitteenä.

Muuta

Duodecimin kautta on ylläpidetty yhdistyksen nettisivustoa. 

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Edelleen on ulosoton kautta saatu Suvi Saxenilta PAG 98 kongressin saatavia. Slangy ei ole yleishyödyllisenä yhdistyksenä maksanut tuloveroja. Koska koulutustilaisuudet on suunnattu yhdistyksen jäsenille, ei ole myöskään peritty arvonlisäveroa.

Tiliasiat: 

Yhdistykset tiliasiat ovat edelleen keskitettyinä Nordeaan, tilin käyttöoikeus on varainhoitaja Maarit Mentulalla ja puheenjohtaja Minna Joki-Erkkilällä. Molemmat ovat jatkaneet toimiaan hallituskaudelta 2009.

Vuonna 2010 yhdistyksen menot koostuvat pääasiassa yhdistyksen ulkopuolisten luennoitsijoiden palkkioista sekä matka-apurahoista (-3056,81 €) ja hallituksen kokoukseen muualta kuin pääkaupunkiseudun alueelta tulevien matkakustannuksista (-1756,01). Eräs suurempi menoerä on yhdistyksen kotisivujen ylläpito erikoislääkäriyhdistysten sivustolla terveysportissa (Duodecimin kautta -817,71€).

Yhdistyksen tulot koostuivat pääasiassa koulutuksesta, jonka tuotto 2010 oli 7050 €. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut kasvussa ja vuonna 2010 jäsenmaksuista saatiin tuottoa 1081 €. Yhdistyksellä on vuosittain uusittu määräaikaistili, jonka talletus oli vuonna 2010 15.000 €.


Helsingissä 20.2. 2011

Satu Suhonen              Sirpa Vilska
varapuheenjohtaja         sihteeri