Toimintakertomus 2009

30.5.2013

Toimintakertomus vuodelta 2009

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen Yhdistys ry

Yleistä

Yhdistys on toimintavuonna 2009 keskittynyt tarjoamaan lapsi- ja nuorisogynekologista koulutusta. Keskustelu lapsi- ja nuorisogynekologian erityispätevyyden perustamisesta jatkui vilkkaana Suomen Lääkäriliiton kanssa. 

Jäsenistö

Yhdistykseen liittyi 21 uutta jäsentä. Kaksi jäsentä erosi yhdistyksestä.
Jäsenmäärä vuoden 2009 lopussa oli 125.

Yksi perinteinen postin välittämä jäsenkirje vuosikokouskutsuineen lähetettiin helmikuussa 2009. Toinen jäsenkirje lähetettiin sähköisesti joulukuussa 2009.

Hallitus, toimihenkilöt, kokoukset

Hallituksen kokoonpano oli vuosikokoukseen 27.3.2009 asti: puheenjohtaja Dan Apter, varapuheenjohtaja  Sirpa Vilska, sihteeri Anna Kiilavuori, varainhoitaja Hannele Hohtari, Minna Joki-Erkkilä, Lotta Sjöblom, Päivi Tapanainen ja Katri Makkonen.

Vuosikokouksen jälkeen hallitus jatkoi kokoonpanossa: puheenjohtaja Minna Joki-Erkkilä, varapuheenjohtaja Dan Apter, sihteeri Anna Kiilavuori, varainhoitaja Maarit Mentula sekä koulutusvastaavina Sirpa Vilska ja Anna-Siina Kotiranta-Ainamo, muut jäsenet Lotta Sjöblom ja Päivi Tapanainen. Vuosikokouksen pidettiin Niilo Hallman-salissa Lasten ja nuortensairaalassa, Helsinki.

Hallitus kokoontui neljä kertaa. Lisäksi käytiin puhelin- ja sähköpostikeskustelua.
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet Aila Tiitinen ja Seija Kaukoranta sekä varatilintarkastajana Satu Suhonen.

Koulutustilaisuudet

Vuosikokoukseen yhteydessä pidettiin koulutusiltapäivä aiheena " Alle 16-vuotiaan raskauden keskeytys".  Puhujina olivat Anna Kiilavuori, Minna Joki-Erkkilä, lakimies Sanna Kuoppala, Miila Halonen, Maarit Mentula ja Satu Suhonen. Arviointilomakkeiden perusteella palaute oli erittäin myönteinen ja koulutusaihe tarpeellinen. Osallistujia oli SLANGY:n historiassa ennätyksellinen määrä, n. 140.

Helsingin lääkäripäiville 2009 Minna Joki-Erkkilä kokosi moniammatillisen puolen päivän session lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 29.10.2009 Minna Joki-Erkkilä piti Tampereella valtakunnallisen koko päivä koulutuksen "Lapsen kaltoinkohtelu- somaattisen lääkärin mahdollisuudet". Molemmissa koulutuksissa SLANGY toimi taustajärjestönä.

Kansainvälinen toiminta

Slangy:n ja Suomen edustajina pohjoismaisen nuorisogynekologian työryhmän NASH (Nordic working group for sexual and reproductive health) perustamiskokouksessa Helsingissä 5.6.2009 olivat Dan Apter, Minna Joki-Erkkillä ja Satu Suhonen.
Lena Marions kutsui 27.11.2009 NASH:n toiseen kokoukseen Karolinska Sjukhusetiin Tukholmaan. SLANGYa edustivat Dan Apter ja Minna Joki-Erkkilä. NASH laati kokouksessa pre-kongressiohjelman vuoden 2010 Kööpenhaminan NFOG:n kongressin yhteyteen. Puolipäiväkoulutuksen otsikko on "Preventing children from having children? – Challenges ahead".

Yhteistyö FIGIJ:n puitteissa on jatkunut. Dan Apter toimii hallituksen varapuheenjohtajana ja hänen vastuualueena on mm. yhteydenpito kansainvälisiin järjestöihin. Seuraava maailmankokous on Montpellierissä 23.–26.5. 2010.

3.6.2010 Tampereella luennoivat kansainvälisesti arvostetut tutkijat " Child sexual abuse"-kongresissa. Järjestäjänä on toiminut Minna Joki-Erkkilä. Taustajärjestönä SLANGY ja sosiaalipediatrinen yhdistys.

Lapsi- ja nuorisogynekologinen erityispätevyys

Suomen Lääkäriliiton hallitus hylkäsi Slangyn esityksen lapsi- ja nuorisogynekologian erityispätevyyden perustamisesta syksyllä 2007. Koulutusvaliokunta käsitteli uuden ehdotuksen 2.3.2009 ja päätti olla ehdottamatta ohjelman perustamista liiton hallitukselle. SLANGY:n hallitus lähetti erityispätevyysohjelmaehdotuksensa ja Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnan päätöksen Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen hallituksien tietoon.

Apuraha

Hallitus jakoi matka-apurahana Marjut Jaloselle 425 e EUSUHM:n kongressin osallistumismaksun. Marjut Jalonen laati hallitukselle matkakertomuksen.

Muuta

Duodecimin kautta on ylläpidetty yhdistyksen nettisivustoa.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. Jäsenmaksu on ollut 10 euroa. Edelleen on ulosoton kautta saatu Suvi Saxenilta PAG 98 kongressin saatavia. Slangy ei ole yleishyödyllisenä yhdistyksenä maksanut tuloveroja. Koska koulutustilaisuudet on suunnattu yhdistyksen jäsenille, ei ole myöskään peritty alv:tä.

Tiliasiat: Slangyn vuosikokouksessa rahastonhoitaja Hannele Hohtari astui sivuun hallituksesta ja Maarit Mentula valittiin tilalle. Tilien käyttöoikeus (Osuuspankki) siirrettiin Mentulalle kesäkuussa ja tässä yhteydessä kävi ilmi, että tilimuoto oli ns. henkilö-kohtainen. Hallituksen kokouksessa päätettiin siirtää tili Nordeaan, jossa Slagylla oli vanhastaan määräaikainen talletustili. Lisäksi tilimuoto muutettiin ns. yhdistyksen tiliksi, jossa käyttöoikeus on Maarit Mentulalla ja Minna Joki-Erkkilällä.


Tampereella 2.3.2010

Minna Joki-Erkkilä        Anna Kiilavuori
puheenjohtaja              sihteeri