HAE Slangyn tutkimusapurahaa 31.12.2023 mennessä!

1.3.2023

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologisen Yhdistyksen, Slangyn, tutkimusapuraha on haettavana 31.12.2023 mennessä. Apurahan suuruus on 2000 €.

Apurahaa voivat hakea yhdistyksen jäsenet, joiden jäsenyys on hyväksytty vuosikokouksessa. Apurahaa ei myönnetä perusopintoihin, esimerkiksi syventäviin opintoihin, liittyviin tutkimuksiin.

Apuraha on henkilökohtainen ja sitä voi hakea lapsi- ja nuorisogynekologian alaan kohdistuvaan tieteelliseen työhön. Apuraha tulee käyttää sen myöntämisvuonna.

                                                                      

Slangyn hallitus päättää apurahan myöntämisestä ensimmäisessä kokouksessaan hakuajan päättymisen jälkeen. Soveltuvien hakemuksien puuttuessa apurahaa ei jaeta.

Anomukset lähetetään Slangyn varainhoitajalle. Anomukset lähetetään yhtenä kappaleena ja niissä on selkeästi ilmoitettava hakijan henkilötiedot, lyhyt ansioluettelo (julkaisut viimeiseltä 2 vuodelta), apurahan käyttötarkoitus, tutkimuksen muu rahoitus, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen nykyvaihe. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Apurahan saaja on velvoitettu laatimaan Slangyn hallitukselle lyhyen raportin apurahan käytöstä ennen apurahan myöntämistä seuraavaa yhdistyksen vuosikokousta.

Tiedustelut: rauni.klami@gmail.com.