Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologisen yhdistyksen matka-apurahat haettavana

20.9.2022

Jatkuva haku

Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen yhdistys ry:n hallitus on perustanut vuonna 2007 yhdistyksen jäsenten haettavaksi 1-2 vuoden välein jaettavan matka-apurahan, jolla tuetaan osallistumista lapsi- ja nuorisogynekologian alan kongresseihin. Apurahan suuruus on 1000 euroa ja sen voi saada sama henkilö vain kerran.

Apurahan saaminen ei ole sidottu tieteelliseen tutkimukseen vaan pääpaino on kiinnostuksella lapsi- ja nuorisogynekologiaa kohtaan.
Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen ja kustannusarvioineen osoitetaan yhdistyksen hallitukselle, sihteeri Rauni Klami, rauni.klami@gmail.com.